Oplossing fietsverbinding N280 - Leeuwen


De werkzaamheden aan het fietspad N280 – Leeuwen zijn hervat. De werkzaamheden lagen een tijd stil in verband met problemen met de grond bij het viaduct onder de Venloseweg. Hier is nu een oplossing voor gevonden. Deze zomer kunnen de eerste fietsers gebruik maken van de nieuwe route.

De nieuwe fietsverbinding is een belangrijk onderdeel van de herinrichting van de N280 Roermond. Het biedt fietsers een veilige route richting bedrijventerrein Willem-Alexander en Leeuwen tijdens en na de werkzaamheden aan de weg. Het fietspad loopt via de parallelweg van de N280, via de Puylegats naar de Steegstraat. Vervolgens loopt de route via het Wilhelminaplein, de Slachthuisstraat, langs het terrein van de gemeentewerf, onder het spoorwegviaduct Venloseweg door naar de Mijnheerkensweg.

Oplossing

De aanleg van het fietspad startte vorig jaar, maar stokte in het najaar toen er problemen met de grond geconstateerd werden bij het talud onder het viaduct. Hiervoor is nu samen met de aannemer een oplossing gevonden in de vorm van het plaatsen van een zogeheten combiwand. Een methode waarbij het talud tijdelijk gestabiliseerd wordt, zodat de aanleg van de fietsverbinding verder kan gaan. Hierna plaatst de aannemer een keerwand als definitieve constructie.