Maatregelen tegen geluidsoverlast


Bij de herinrichting van de N280 Roermond nemen we veel maatregelen om de geluidsbelasting te beperken. Op hoofdrijbanen en parallelbanen leggen we geluid reducerend asfalt aan, plaatsen of vervangen we geluidsschermen en dichten we enkele bestaande geluidslekken. Met deze maatregelen komen we tegemoet aan de wensen van bewoners langs de N280 en gaan we verder dan het bestemmingsplan voorschrijft.

Geluidsoverlast is al jaren een thema rond de N280 Roermond. Met name bewoners langs de N280 – van Wilheminasingel tot en met de Sint Wirosingel - en bewoners van de Arlo geven aan veel geluidshinder te ondervinden. Een mogelijke verklaring hiervoor is de toegenomen verkeersdrukte als gevolg van de aansluiting van de A73 op de N280 en vele bezoekers van het Design Outlet Roermond, het Retailpark en de Huis & Tuinboulevard. Op verzoek van de bewoners is daarom jaren geleden geluid reducerend asfalt aangelegd op de N280, maar dit asfalt is nu nagenoeg versleten. Bovendien zijn als gevolg van de reconstructie mogelijk andere maatregelen efficiënter. Reden om de geluidsoverlast te onderzoeken en aan te pakken. Dat doen we bij de reconstructie van de N280.

Maatregelen binnen bestemmingsplan

Conform bestemmingsplan leggen we vanaf de rijbaansplitsing aan de westzijde van de Maas (nabij kruispunt De Weerd / Hatenboer) tot aan de oostelijke rijbaansplitsing nabij het viaduct bij de Mijnheerkensweg geluid reducerend asfalt aan. Dat doen we zowel op de hoofdrijbaan als de parallelrijbanen van de N280. Langs de Looskade plaatsen we ter hoogte van de woonboten een geluidsscherm. De grondwal bij de Wilhelminasingel passen we aan, maar deze houdt zijn geluid beperkende werking.

Extra maatregelen

Het bestemmingsplan voor de N280 Roermond loopt in het oosten tot aan het viaduct van de Mijnheerkensweg. Dat betekent dat we – vanuit het project N280 – eigenlijk geen maatregelen hoeven te nemen in het gebied tot aan de Sint Wirosingel. Maar, dat doen we wél. In samenspraak met bewoners is gekeken naar welke maatregelen het beste effect hebben op verlaging van de geluidsbelasting. Uiteindelijk is hieruit gekomen dat de bestaande geluid reducerende deklaag op dit deel van de N280 vernieuwd en verlengd wordt. Dat doen we tot aan de verbindingsweg naar de Sint Wirosingel. Daarnaast vervangen we in dit deel van de N280 de schermen die op de viaducten staan door geluidsschermen. Deze sluiten we op elkaar aan én op de bestaande grondwallen. Op deze manier beperken we de ‘geluidslekken’ die er nu zijn tussen de schermen en de grondwallen.