N280 Roermond


De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. In Roermond is het verkeer op deze weg de afgelopen jaren drukker geworden. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland.

Vernieuwing van de N280 leidt tot:

  • betere doorstroming van het verkeer
  • betere bereikbaarheid van de stad, de bedrijventerreinen en de natuurgebieden in de omgeving
  • betere verkeersveiligheid
  • verbetering van de leefbaarheid voor de inwoners van de stad.

De N280 verbindt Roermond!

Wat gaat er gebeuren?

Het budget voor het project N280 Roermond bedraagt 56.8 miljoen euro. De belangrijkste aanpassingen zijn:

Scheiding tussen plaatselijk en doorgaand verkeer

Tussen de St. Wirosingel en kruispunt Hatenboer scheiden we het doorgaande verkeer op de N280 van het verkeer dat in Roermond moet zijn. Dat doen we door de aanleg van een parallelweg voor het plaatselijk verkeer. Het doorgaande verkeer rijdt via de hoofdbaan zonder onderbrekingen door Roermond.

Twee nieuwe kruisingen

Via twee ongelijkvloerse kruisingen kan het plaatselijk verkeer de hoofdrijbaan oversteken. Deze kruisingen komen op de Schipperswal en de Wilhelminasingel. Op deze twee plekken wordt de weg voor het doorgaand verkeer verdiept aangelegd.

Looskade en Buitenop

Het verkeer kan straks niet meer oversteken via Kruispunt Buitenop, maar gaat via de Looskade onder de Maasbrug door. Hiervoor wordt de Looskade opgehoogd en opnieuw ingericht.

Visualisatie project

In de animatiefilm Werken aan de N280 worden de verschillen tussen de huidige en de beoogde situatie in beeld gebracht.

Beginscherm video visualisatie reconstructie N280 Roemond

Stand van zaken

Het bestemmingsplan voor de N280 Roermond is onherroepelijk. Dat betekent dat de werkzaamheden aan de weg van start kunnen. De aanbesteding hiervoor loopt momenteel en is naar verwachting in april afgerond.

Planning

De verbetering van de N280 is een flinke klus.

  • In 2018 wordt het project aanbesteed.
  • Na de zomer starten naar verwachting de wegwerkzaamheden.
  • De herinrichting van de weg duurt ongeveer drie jaar.

Wat vooraf ging

Uitspraak Raad van State, 24 januari 2018

Op 24 januari 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een geding dat was aangespannen door drie bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan voor de N280 Roermond. Alle drie de beroepschriften zijn ongegrond verklaard. Dat betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is en de reconstructie van de N280 Roermond kan beginnen.

Akkoord op planuitwerking, 8 juni 2012

Op 8 juni 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd (besluit G-12-016-1) met de startnotitie N280 West en de daarin beschreven acties (fase2). Dit besluit omvat voorkeursscenario 3 als basis voor het wegvak.

Scopewijziging, 5 februari 2016

Op vrijdag 5 februari 2016 hebben Provinciale Staten unaniem ingestemd met het Statenvoorstel (G-15-027) omtrent een scopewijziging. Als gevolg van de scopewijziging wordt de U-turn ter hoogte van de aansluiting Schipperswal vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Dit draagt bovendien bij aan de verkeersveiligheid.

Projectteam

In het project N280 Roermond werken de Provincie Limburg en de gemeente Roermond nauw samen. Daarom is er een projectteam voor samengesteld. Dit team beantwoordt graag uw vragen en voorziet u van gewenste informatie. Neem hiervoor contact op via ons vragenformulier.

Burgerparticipatie

Het projectteam wil de omgeving zo actief mogelijk betrekken bij alle projectfasen van de N280. Daarom organiseert het team o.a. consultatie- en informatiebijeenkomsten, ook zijn er klankbordgroepen samengesteld.