Planning


De werkzaamheden aan de N274 verlopen goed. De vernieuwde N274 is voor het einde van dit jaar klaar voor het snelverkeer. De aansluitende wegen zijn dan ook af, net als de fietspaden, met uitzondering van de fietsbrug.

In november starten we met het planten van bomen en struiken. Begin 2019 plaatsen we het kunstwerk van Marijke de Goey op de fietsbrug. Kort daarna kan de fietsbrug in gebruik worden genomen. In januari en februari doen we ook afrondende werkzaamheden, zoals het opruimen
van de tijdelijke wegen en het graafwerk voor waterbuffers en sloten.

Feestelijke viering

In februari 2019 willen we de oplevering van de N274 feestelijk vieren. Hierover hoort u later meer.

De planning hangt wel af van het weer. Door streng winterweer kan de planning veranderen.