Led wand in fietstunnel


De fietstunnel krijgt een wand met led verlichting. De gemeente Onderbanken heeft hiervoor extra budget kunnen vrijmaken. De led wand vergroot de veiligheid van de fietser/wandelaar.

Zoals u misschien weet, is de reconstructie van de N274 een provinciaal project. De gemeente Onderbanken is hierbij nauw betrokken. De gemeente is blij met de reconstructie en met de uitbreiding van de faunapassage met een wandel-fietsverbinding waarbij de fiets aan de hand meegaat.

Het resultaat is een duurzame en veilige recreatieve verbinding vanuit het Clemensdomein, langs de Merkelbekerbeek tot aan de Roode Beek. En daarmee naar de kern Schinveld en Natuurpark Roode Beek-Rodebach. Een enorme recreatieve meerwaarde voor de gemeente.