Wegdek over ecopassage


In de week voor de bouwvak maken we het wegdek van de nieuwe N274 over de ecopassage. Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden aan de ecopassage even stil. Direct na de bouwvak gaan we verder met de trappen.

In de week van 13 augustus bereiden we de trappen voor die aan beide kanten van de ecopassage komen. Daarvoor is grondwerk nodig. Ook gaan we bemalen om ervoor te zorgen dat de wegwerkers geen last hebben van het grondwater. Met een pomp zorgen we ervoor dat het gebied niet onder water komt te staan.

We verwachten geen overlast voor bewoners. Mocht dat toch het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met het projectteam.

In de week van 20 augustus plaatsen we de trapwanden. Die worden op dit moment speciaal voor de N274 gemaakt in een fabriek.