Geluidsschermen en ventweg bijna af


Vorige week hebben we de geluidsschermen geplaatst. De schermen verminderen de geluidshinder van het verkeer op de N274 voor veel bewoners in Schinveld.

Dat geldt vooral voor bewoners in De Leuper en Merkelbeekerstraat. Met deze maatregelen komen we tegemoet aan de wensen van bewoners langs de N274 en gaan we verder dan de Wet geluidhinder voorschrijft. In overleg met de buurtbewoners is er gekozen voor deze oplossing.

Betonnen ventweg

De afgelopen weken hebben we ook hard gewerkt aan de betonnen ventweg naast de N274. De Provincie heeft hier voor beton gekozen, omdat het materiaal beter geschikt is voor landbouwverkeer. Bovendien gaat het langer mee dan asfalt.

Beton heeft na het storten tijd nodig om uit te harden, dus een voertuig kan er niet meteen overheen rijden. Daarom hebben we voor aanwonenden enkele houten bruggen gebouwd over de betonnen ventweg heen. Deze bruggen sluiten direct aan op de N274 en zo blijven deze aanwonenden bereikbaar.