Goed op schema


De werkzaamheden liggen goed op schema.  De eerste weekendafsluiting  is naar wens verlopen. Doordat alles soepel is verlopen, hebben we de weg eerder dan gepland opengesteld voor het verkeer. Al op zondag 25 maart 19.00 uur kon het verkeer weer over de N274 rijden. We danken alle aanwonenden en weggebruikers voor hun begrip.

Inmiddels zijn we volop bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het tweede afsluitingsweekend. Na deze weekendafsluiting, vanaf maandag 23 april, starten we met het opbreken van de verhardingen van de Echterbaan en de rotondes Brunssummerstraat/N274 en Jabeekerstraat/N274. Ook beginnen we met de aanleg van de ecopassage ter hoogte van de Merkelbekerbeek en gaan we aan de slag met de ondergrond van de toekomstige fietsbrug ter hoogte van de rotonde Jabeekerstraat/N274.