We zijn begonnen!


Met veel energie zijn we begonnen aan de reconstructie van de N274. De afgelopen weken hebben we gewerkt aan een tijdelijke verkeerssituatie in het projectgebied. We verwachten dat deze werkzaamheden in week 14 zijn afgerond. De N274 blijft open voor het verkeer, behalve in 2 weekenden. Tijdens de werkzaamheden geldt een maximale snelheid van 30 km/u. Het verkeer kan wat hinder ondervinden van de activiteiten.

Momenteel wordt er ook gewerkt aan een nieuw fietspad tussen Brunssum en Schinveld, aan de verbredingen van de weg en het nieuwe riool.

Grondwal

Daarnaast zijn we begonnen met de aanleg van de grondwal aan de Echterbaan. Deze wal is onderdeel van de bovenwettelijke voorzieningen tegen geluidshinder. Dit betekent dat we meer doen dan we wettelijk verplicht zijn. We vinden het belangrijk om de geluidsoverlast voor bewoners in de wijk De Leuper te verminderen. De keuze voor de grondwal is samen met de bewoners gemaakt. Na de aanleg van de wal is er meteen minder geluidshinder.


We zijn begonnen!