Veiligheid voorop


Zowel bij de Provincie Limburg, de gemeente Onderbanken als bij BAM Infra staat veiligheid voorop.

De veiligheid van de weggebruikers, maar ook de veiligheid van de wegenbouwers. Daarvoor willen wij u nu al erop willen wijzen dat niet toegestaan het projectgebied tijdens de uitvoering zonder toestemming van de aannemer te betreden.


Teaserfoto 6_veiligheid