Start werkzaamheden


BAM Infra gaat in opdracht van de Provincie Limburg de N274 Onderbanken reconstrueren. Maandag 19 februari 2018, direct na de carnavalsvakantie, gaan de werkzaamheden buiten van start.

De aannemer start met de aanleg van de tijdelijke verkeerssituatie in het projectgebied. Deze werkzaamheden zullen ongeveer drie weken in beslag gaan nemen. Tegelijkertijd starten we met de realisatie van het nieuwe fietspad tussen de twee nieuwe rotondes. Deze werkzaamheden zullen ongeveer vijf weken duren. Het verkeer kan doorrijden, maar kan mogelijk wel hinder ondervinden van de werkzaamheden.


Teaserfoto 1_start uitvoering