Nulopname


Alvorens de fysieke uitvoering van start gaat zal de aannemer het gecertifieerde bureau ‘Vermeer Expertise BV’ een bouwkundige nulopname laten uitvoeren van direct aanliggende woningen en belendingen.

Dit om de huidige status en eventuele reeds aanwezige schades, scheuren, lekkages en overige bouwkundige gebreken vast te leggen.

Na uitvoering van de werkzaamheden zal de aannemer zorgen voor een zogeheten bouwkundige eindopname. Dit om vast te stellen of reeds aanwezige bouwkundige gebreken erger zijn geworden of tijdens de uitvoering nieuwe gebreken zijn ontstaan.

Om deze nulopname en eindopname uit te voeren zal ‘Vermeer Expertise’ contact opnemen met de betrokken bewoners.


Nulopname

Teaserfoto 4_nulopame