Aanleg geluidschermen en -wal


In de week na carnaval start de aannemer ook met het ophogen van de bestaande geluidswal langs de provinciale weg N274.

Medio maart plaatst de aannemer de geluidsschermen langs de N274, ter hoogte van de achtertuin van de woning aan de Merkelbeekerstraat 36, op het viaduct Merkelbeekerstraat tot en met de bestaande grondwal bij de wijk De Leuper.

Na de aanleg is er direct minder geluidshinder voor de bewoners in Schinveld.

Woont u in de wijk De Leuper of de Merkelbeekerstraat en grenst uw achtertuin aan de grondwal of de N274? Dan kunt u een (persoonlijke) aankondiging van deze werkzaamheden verwachten.


Teaserfoto 5_geluidschermen