Stand van zaken


De reconstructie zelf staat gepland voor 2019. Maar voordat er buiten kan worden gewerkt, is veel voorbereiding nodig. Hiervoor heeft de Provincie Limburg het advies- en ingenieursbureau RA infra ingeschakeld.

Dit regionaal advies- en ingenieursbureau gaat samen met het projectteam de reconstructie verder voorbereiden. Het ontwerp wordt getekend en er moeten technische tekeningen komen. Daarnaast gaan we een aannemer zoeken om straks de werkzaamheden buiten uit te voeren.

Ook doen we een aantal onderzoeken:

  • onderzoek naar de kwaliteit van de bodem: is de bodem bijvoorbeeld verontreinigd?
  • onderzoek naar de bestaande kabels en leidingen en de opbouw van het bestaande wegprofiel
  • onderzoek naar de omgang met regen (water- en infiltratieonderzoek)
  • archeologisch onderzoek
  • onderzoek naar de benodigde maatregelen voor planten en dieren (flora en fauna onderzoek)
  • onderzoek naar de samenstelling en draagkracht van de ondergrond (geotechnisch onderzoek)

De onderzoeken in het veld zijn gepland voor midden 2018. De resultaten van deze onderzoeken verwerken we later in het project.


N273 Baarlo