Het plan


De N273 in Baarlo is aan vernieuwing toe. De fietspaden zijn bijvoorbeeld in slechte staat en de fundering voldoet niet meer. Daarom gaat de Provincie Limburg deze weg opnieuw inrichten.

Na de reconstructie van de N273 zullen de afwikkeling en veiligheid van het verkeer beter zijn. Fietsers kunnen de weg dan makkelijker oversteken. Ook wordt regenwater beter afgevoerd, zodat er veel minder wateroverlast zal zijn.

We willen de volgende aanpassingen doen:

  • de asfaltverharding in de rijweg vernieuwen
  • de middengeleiders vernieuwen en ervoor zorgen dat ze weinig onderhoud nodig hebben
  • de fietspaden voorzien van nieuw straatwerk
  • de oversteekplaatsen voor fietsers veiliger inrichten
  • de bushaltes vernieuwen
  • de wegversmallingen vernieuwen, zodat de snelheid bij het binnenrijden van Baarlo lager wordt
  • de aansluiting op de wijk Kuukven verbeteren

Verkeerslichten in Baarlo