Eerste nieuwsbrief


Dit is de eerste nieuwsbrief over de reconstructie van de N273 in de bebouwde kom van Baarlo. Met deze nieuwsbrief informeren we u zo'n 4 keer per jaar over de ontwikkelingen, werkzaamheden en activiteiten in dit project.

Mocht het nodig zijn, dan versturen we een extra nieuwsbrief.


Reconstructie N273 Baarlo