De ontwerpfase is gestart


Advies- en ingenieursbureau RA infra heeft in de afgelopen maanden de initiatiefase afgerond. We zijn begonnen aan de ontwerpfase. De informatie uit de initiatiefase en de onderzoeken die we hebben gedaan, gebruiken we om een conceptontwerp te maken. Het conceptontwerp is de eerste technische tekening van de aangepaste N273 in Baarlo.

Deze tekening maakt onder andere de volgende onderwerpen duidelijk:

  • de verkeerskundige correcties ten opzichte van initiatiefase
  • de nieuwe hoogteligging van het wegprofiel van de weg en het fietspad
  • het groenplan, de inrichting van de bermen, inclusief de noodzakelijk te kappen bomen en nieuwe aanplant van bomen
  • het ontwerp van het infiltratiesysteem voor de opvang en afvoer van hemelwater
  • de huidige en toekomstige ligging van kabels, leidingen en het riool

We verwachten dat de ontwerpfase duurt tot en met het derde kwartaal van 2018. Daarna controleert de Provincie Limburg het ontwerp en wordt het definitief ontwerp vastgesteld.

Na de ontwerpfase

Na de ontwerpfase volgen de bestekfase, aanbestedingsfase en uitvoeringsfase. In de bestekfase maken we de contracten voor de uitvoerende partij. Tijdens de aanbestedingsfase zoeken we een aannemer die de reconstructie van de N273 in Baarlo gaat realiseren. Uiteindelijk volgt de uitvoeringsfase waarin het werk aan de weg plaatsvindt. We verwachten dat de wegwerkzaamheden starten medio 2019.