Boringen in zomervakantie


In de zomervakantie vinden boringen plaats in de fietspaden, rijweg en bermen. We hebben een helder beeld nodig van de ondergrond, voordat we het ontwerp kunnen maken. Daarom worden meerdere boringen gemaakt en geanalyseerd.

De resultaten van de boringen geven een duidelijk beeld van de kwaliteit van het asfalt, de fundering en de ondergrond. Ook onderzoeken we zo of de grond verontreinigd is en of het nodig is om uitgebreider archeologisch onderzoek te doen. De boringen worden gedaan met een boorwagen/aanhanger zoals u ziet op bijbehorende afbeelding.