N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep de N271 tussen Milsbeek en Mook vernieuwen. De indeling van de weg en de fietspaden verandert.

Nu is er aan beide kanten van de N271 een smal fietspad. Na de vernieuwing blijft er ten noorden van Plasmolen aan één kant een breed fietspad over. Bomen worden met houten geleidenrails afgeschermd van het gemotoriseerde verkeer. Voor landbouwverkeer komt er tussen Plasmolen en Mook aan beide kanten van de weg een passeerhaven. Bij Plasmolen komt een pleisterplaats (een informatiepunt met parkeerplaatsen). Bij Plasmolen komt ook een 50 km/u zone zodat het makkelijker wordt om de weg over te steken.

Stand van zaken

Een adviesbureau krijgt de opdracht het schetsontwerp in detail uit te werken. We verlenen deze opdracht via een aanbesteding. Het adviesbureau doet hiervoor onderzoek naar bijvoorbeeld bestemmingsplanprocedures, grondverwerving, vergunning- en ontheffingsprocedures en technische en omgevingsaspecten. Dit heet de initiatiefase.

Wat vooraf ging

Inloopbijeenkomst

Op 26 januari 2017 heeft de Provincie Limburg samen met de gemeente Mook en Middelaar een inloopbijeenkomst georganiseerd. De vragen en antwoorden van die bijeenkomst vindt u bij Achtergrond.

Schetsontwerp

Voorjaar 2017 is een nieuw schetsontwerp gemaakt. Hierin is zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Betrokken partijen

Provincie Limburg - Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma , Cluster Mobiliteit, gedeputeerde Eric Geurts (PvdA)

Gemeente Mook en Middelaar, gemeente Gennep

Planning

Fase Periode
Planning

Initiatiefase

maart 2017 - januari 2018

Ontwerp- en bestekfase

februari 2018 -  september 2018

Aanbestedingsfase

oktober 2018 - december 2018

Realisatiefase (verleggen kabels en leidingen)

Realisatiefase (infrastructurele werkzaamheden)

augustus 2018 - november 2018

januari 2019 - eind 2019