Planning bestemmingsplan


De bestemmingsplanfase start naar verwachting eind 2018 of begin 2019. U kunt dan alle voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen inzien. In die periode houden we een bijeenkomst waarin we u vertellen over deze wijzigingen. We informeren u dan ook over het schetsontwerp van de N270 Via Venray. Uiteraard houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte.

Planning N270 Via Venray