Deel van onderzoeken afgerond


Een deel van de veldonderzoeken die nodig zijn voor de eerste fase van de reconstructie van de N270 is klaar. Naast archeologisch onderzoek, explosievenonderzoek en natuur- en milieuonderzoek is een bodemonderzoek uitgevoerd. Ook is er gekeken naar de kwaliteit van de bestaande wegen en asfaltverhardingen. Deze onderzoeken geven genoeg informatie om de werkzaamheden verder voor te bereiden.

Later dit jaar, wanneer het schetsontwerp weer een stap verder is, onderzoeken we de effecten van de aangepaste N270 op geluid en fijnstof. Hieruit moet blijken of extra maatregelen nodig zijn om geluidsoverlast en fijnstof te verminderen. We pakken eventuele geluidsoverlast zo veel mogelijk bij de bron aan. Ook doen we een watertoets om vast te stellen hoe om te gaan met regenwater en de manier van afvoeren of bergen.

Al deze onderzoeken zijn nodig als voorbereiding op de wijziging van het bestemmingsplan. De procedure voor de wijziging starten we eind 2018 of begin 2019.