Voorbereidende onderzoeken N270


Heeft u buiten al mensen in oranje jassen zien lopen? Dit zijn medewerkers van Adviesbureau Antea. Zij doen in opdracht van Provincie Limburg alle onderzoeken die nodig zijn als voorbereiding op de reconstructie van de N270.

Een deel van de onderzoeken is bedoeld om de juiste vergunningen te krijgen. Maar Adviesbureau Antea onderzoekt ook of de ondergrond geschikt is om een nieuwe weg erop te maken. Antea is begonnen met het inmeten van alles wat op of langs de bestaande weg staat. Dit heet een Digitale Terrein Meting. Een bodemonderzoek moet duidelijk maken of er verontreinigingen in de bodem zitten.

Geluidsonderzoek

Ook wordt gekeken of er nog gronden moeten worden aangekocht om genoeg ruimte te krijgen voor de N270. En of er niet-gesprongen explosieven in de grond zitten. En dan zijn er nog onderzoeken die vooral op het bureau plaatsvinden. Zoals een geluidsonderzoek, fijnstofonderzoek, archeologische bureaustudie en duurzaamheidsonderzoek.