Extra aandacht voor de Leunse Paes


De Leunse Paes is een bijzonder natuurgebied. De toe- en afrit van de A73 gaan straks door een stukje van dit gebied. Daarom geven we de Leunse Paes extra aandacht tijdens de onderzoeken.

Met een Landschaps-, Natuur-en Cultuurscan onderzoeken we of er beschermde dieren of planten aanwezig zijn. Zo kunnen we zien of de geplande ingreep een negatieve invloed heeft op beschermde gebieden. Ook kijken we naar maatregelen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken. En naar natuurcompensatie. Als door de aanleg van de weg natuur verloren gaat, planten we deze natuur op een andere plek opnieuw aan. Dit alles doen we volgens de Wet Natuurbescherming.

De Leunse Paes

De Leunse Paes is een natuurontwikkelingsgebied waar de Oostrumsche beek doorheen stroomt. Deze beek ontspringt in de Peel en mondt bij Geijsteren uit in de Maas. Het is een bijzonder natuurgebied met een gevarieerd, ruig en nat grasland. Verder zijn er struikgewas, vennen en poelen en een droog-nat moerasbos. Een gebied dat onze aandacht verdient.