N270 Via Venray


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen geheel vernieuwen. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

We willen verschillende kruisingen verbeteren en de weg laten voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van kennisplatform CROW. Ook zoeken we een oplossing voor het landbouwverkeer. En we zorgen voor een goede verbinding voor fietsers. Bij dit alles houden we rekening met de verwachting dat er extra verkeer op de N270 komt door de havenontwikkeling in Wanssum en ontwikkelingen in Venray.

We zullen de hele N270, van de Brabantse grens tot de N271 in Well, in fasen verbeteren.

In de eerste fase pakken we de volgende knelpunten aan:

  • kruising N270 - Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’
  • landbouwroute oost-west
  • kruising N270 - A73
  • kruising N270 - ‘De Blakt’
  • N270 parallel fietsverbinding rotonde Oostrum - station Venray
  • N270 tussenliggende wegvakken

Betrokken partijen

Provincie Limburg - Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma  - Cluster Mobiliteit, gedeputeerde Eric Geurts (PvdA)

Gemeente Venray

Planning

De planning voor de eerste fase:

  • medio 2017: de haalbaarheid onderzoeken
  • 3e kwartaal 2017: planvorming
  • 2e kwartaal 2019: Europese aanbesteding
  • 4e kwartaal 2019: uitvoering