Wegenprojecten


De Provincie is verantwoordelijk voor inrichting en onderhoud van het provinciale wegennet van Limburg. Op deze pagina's vindt u informatie over (voorbereidende) werkzaamheden aan provinciale wegen in Limburg.

Jaarlijks voert de Provincie Limburg onderhoud uit aan de provinciale wegen. Wat dat voor u betekent en welke wegvakken in 2018 worden aangepakt leest u op de pagina Groot onderhoud provinciale wegen.