Pilot MaaS, Mobility as a Service


Limburg is de enige provincie in Nederland die aan twee andere landen grenst. Die grenzen belemmeren de interactie binnen de functionele regio. Er zijn onvoldoende alternatieven voor de auto voor grensoverschrijdende mobiliteit en de bestaande alternatieven zijn niet van de nodige kwaliteit. Hierdoor is het autogebruik van internationale verplaatsingen binnen de regio zeer hoog. Nieuwe internationale verbindingen (bv drielandentrein van Luik via Maastricht Heerlen naar Aken, Tram Hasselt-Maastricht en P&R Lanaken) worden op dit moment gerealiseerd waardoor de grensoverschrijdende bereikbaarheid verbeterd wordt. Het integreren van reisinformatie en ticketing, nodig om deze nieuwe infrastructuur en verbindingen optimaal te benutten, blijft een lastige opgave. Dit is de primaire aanleiding voor de MaaS pilot in de regio.

Met de MaaS pilot wil de regio een bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie van multimodale grenzeloze mobiliteit. Het doel is dan ook: het optimaliseren van multimodaal (waar mogelijk grensoverschrijdend) vervoersaanbod door reisinformatie en ticketing te integreren waardoor (betaal)gemak en flexibiliteit geboden worden, wat leidt tot duurzame mobiliteit.

De pilot wordt verankerd in de bredere context van de mobiliteitsaanpak in Limburg. Limburg kiest voor kwaliteit boven kwantiteit.

De provincie Limburg en Maastricht Bereikbaar[1] (hierna “Limburg”) zetten zich in voor bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, leefbaarheid en grenzeloze mobiliteit in de provincie Limburg. Van Mobility As A Service wordt verwacht hier een bijdrage aan te leveren. Het thema Grenzeloze Mobiliteit maakt Limburg uniek in vergelijking met de rest van Nederland. Die term heeft meerdere betekenissen, namelijk:

  1. integraal én multimodaal aanbod van deur tot deur zonder belemmeringen tussen modaliteiten
  2. grensoverschrijdende voorzieningen voor stromen van/naar België en Duitsland
  3. mobiliteitsbeleid als onderdeel van de bredere opgaves in stedelijke en landelijke gebieden in Limburg. Mobility as a Service is een integraal onderdeel van de lange termijn visie op dit punt.

MaaS is als volgt gedefinieerd:

MaaS: het aanbod van multimodale, vraag gestuurde mobiliteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden via een digitaal platform met realtime informatie aan klanten worden aangeboden, inclusief betaling en afhandeling van transacties.

De pilot MaaS richt zich op het faciliteren van grenzeloze multimodale mobiliteit en wordt onderdeel van de bredere visie op MaaS in de provincie Limburg. Dit voorstel bevat een opzet voor een pilot waar kwaliteit boven kwantiteit gaat.  Limburg gaat in eerste instantie (fase 1) voor een relatief kleine pilot met volledige functionaliteit en snelle opschaalbaarheid. Het voorstel voor de opschaling is ook uitgewerkt (fase 2). De provincie en Maastricht Bereikbaar gaan hun expertise en netwerk optimaal inzetten om van deze pilot een succes te maken.

Tot slot zijn er diverse deelautoconcepten actief in de regio die kunnen bijdragen aan het multimodale karakter van de pilot. Denk hierbij aan Greenwheels, Mywheels in Nederland en e-carsharing in Noord-Limburg dat op dit moment in ontwikkeling is. Aan de Duitse en Belgische zijden van de grens is Cambio car-sharing actief en daarnaast kun je zowel in België, Nederland als Duitsland meereizen met BlaBlaCar. Deze diensten zijn onderdeel van de verdere uitwerking van het aanbod in Zuid Limburg.

[1] Maastricht Bereikbaar is een PPS samenwerkingsplatform voor overheden en bedrijfsleven in Zuid Limburg. Het platform is sinds 2015 uitgebreid van Maastricht naar heel Zuid Limburg. Het platform geeft onder leiding van een brede stuurgroep uitvoering aan een integraal programma gericht op samenwerking, innovatie en gedrag.