Vooruitblik 2021


In het eerste en tweede kwartaal van dit jaar worden onderzoeken gedaan naar de haalbaarheid van de voorkeursvariant. Vanaf de tweede helft van 2021 gebeurt de planologische voorbereiding van het project.

U vindt de planning op de pagina N595 Wittemer Allee.