Voortgang N595


Zoals in de vorige nieuwsbrief stond hebben de portefeuillehouders van dit project, gedeputeerde Mackus en gedeputeerde Brugman, gekozen voor de noordelijke variant van het fietspad. De weg en de parkeerplaats vlakbij het klooster Wittem worden omgeklapt. Dit 'omklappen' betekent dat de N595 Wittemer Allee verder af komt te liggen van het klooster en de huizen. Daardoor komt de parkeerplaats te liggen tussen de N595 en de gebouwen.

Ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV doet op dit moment onderzoeken en heeft een aantal schetsontwerpen uitgewerkt voor de inrichting van de N595. Deze ontwerpen zijn gemaakt op basis van de noordelijke voorkeursvariant en de wensen die de Provincie Limburg in het verleden uit de omgeving heeft opgehaald.