Vanaf 27 december voorontwerp-bestemmingsplan te zien


Voor de uitvoering van het project is een bestemmingsplan nodig. Voordat er een definitief besluit komt over het bestemmingsplan moeten we nog een aantal stappen nemen. Eind december publiceert de gemeente Gulpen-Wittem een voorontwerp-bestemmingsplan.

Dit is een eerste voorstel op basis van de vooronderzoeken. De gemeente Gulpen-Wittem publiceert dit voorontwerp-bestemmingsplan op haar website, bij 'Bekendmakingen'. Van 27 december 2021 tot en met 6 februari 2022 kan iedereen deze stukken digitaal inzien en een zienswijze indienen. Ingediende zienswijzen kunnen leiden tot veranderingen in het bestemmingsplan.

Op basis van de uitkomst van de zienswijzen en de definitieve onderzoeken publiceert de gemeente het uiteindelijke bestemmingsplan in het 2e kwartaal van 2022.