Wat gebeurde er in 2021?


In 2021 is vooral gewerkt aan het verbeteren van de voorkeursvariant. Op 30 november 2020 hadden toenmalige gedeputeerden Mackus en Brugman gekozen voor de noordelijke variant van het fietspad. De weg en de parkeerplaats vlakbij het klooster Wittem worden omgeklapt. Dit 'omklappen' betekent dat de N595 verder af komt te liggen van het klooster en de huizen. Daardoor komt de parkeerplaats te liggen tussen de N595 en de gebouwen. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is in opdracht van de Provincie Limburg de voorkeursvariant verder gaan verbeteren.

Samen met gemeente Gulpen-Wittem, belanghebbenden en direct omwonenden is gekeken naar het schetsontwerp. Dit gebeurde tijdens digitale sessies. We hebben op- en aanmerkingen en wensen verzameld en, voor zover al mogelijk, verwerkt in het schetsontwerp. Nu worden nog enkele details aangepast. Over het definitieve ontwerp wordt op korte termijn een besluit genomen.

Veiligheid fietsers

De Fietsersbond heeft de Provincie Limburg in het voorjaar van 2021 gevraagd om te kijken of de veiligheid van fietsers al snel kon worden verbeterd. In oktober 2021 hebben we de weginrichting veranderd. Ook hebben we de maximumsnelheid op een deel van de N595 verlaagd van 80 km per uur naar 60 km per uur. Deze veranderen gelden tot het nieuwe, vrijliggende fietspad is aangelegd.

Onderzoeken

In november 2021 heeft Royal HaskoningDHV op verschillende plekken binnen het project onderzoeken gedaan naar de bodem. Dit is gedaan in overleg met de eigenaren van de stukken grond waarop de onderzoeken plaatsvonden.