Tijdelijke maatregelen vergroten veiligheid fietsers


De Fietsersbond heeft de Provincie Limburg gevraagd om te kijken of de veiligheid van fietsers nu al kan worden verbeterd. Daarom gaan we de weginrichting veranderen en de maximumsnelheid op een deel van de N595 verlagen naar 60 km per uur.

De markeringen op de weg worden aangepast en de verkeersborden worden vervangen. Op het gedeelte tussen Kapolder en Wittem gaat de maximumsnelheid naar 60 km per uur. Deze aanpassingen gelden tot het nieuwe, vrijliggende fietspad is aangelegd. Zo vergroten we alvast de veiligheid van fietsers, voordat de N595 opnieuw wordt ingedeeld.

De precieze ingangsdatum van deze verkeersmaatregelen is nog onbekend. Op dit moment bereiden we de uitvoering voor. In de komende weken overleggen we met de gemeente Gulpen-Wittem over de uitvoering. Wanneer de datum van uitvoering bekend is, laten we dat onder andere via deze nieuwsbrief weten aan de omgeving.