N562 Helden, Roggelseweg


Op 1 juli start de uitvoering van het asfaltonderhoud aan de N562 Roggelseweg in Helden. We verwachten dat de werkzaamheden gereed zijn op 12 juli 2024, mits er geen hinder is van de weersomstandigheden.

Planning

De werkzaamheden aan de Rijksweg starten op 1 juli 2024. We verwachten dat de werkzaamheden gereed zijn op 12 juli 2024, mits we geen hinder ondervinden van de weersomstandigheden. Het reservemoment is ingepland van 12 t/m 21 juli 2024.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op doordeweekse dagen, dus van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Uiteraard proberen we de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

Afbeelding 1 Werkgebied asfaltonderhoud N562 Roggelseweg Helden

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is er voor verkeer een omleiding ingesteld via de
Heldenseweg en N273. Deze omleiding is uiteraard ter plekke via bewegwijzering
aangegeven en is tevens weergegeven in bijgevoegde afbeelding 2. Fietsverkeer blijft
doorgang houden middels het bestaande fietspad.

De hulpdiensten zijn geïnformeerd en deze hebben doorgang, hiervoor kunnen zij
mogelijk gebruik maken van het rijwielpad. Houd hier aub rekening mee.
Voor busverkeer is er een lokale omleiding via Egchel. Actuele informatie aangaande de
dienstregeling vindt u bij de busstations.

Afbeelding 2 Omleiding asfaltonderhoud N562 Roggelseweg Helden

Aanwonenden

Aanwonenden willen wij vragen in de aanliggende zijstraten te parkeren. Mocht u fysiek niet in staat zijn om het laatste stuk te lopen van parkeerlocatie tot aan uw woning, dan is het mogelijk om stapvoets, met de rijrichting mee, over het rijwielpad te rijden op aanvraag bij de verkeersregelaars.
Bewoners/bedrijven van de Keup te Egchel kunnen via het zandpad van- en naar- de Neerseweg/Bovensbos rijden.

Verdere informatie

Wij begrijpen dat onze werkzaamheden overlast en hinder kunnen veroorzaken. Zo kan de reistijd van u of uw gasten langer zijn dan normaal, wij vragen u hier rekening mee te houden en bieden hiervoor onze excuses aan.

Heeft u vragen, stel ze gerust! Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons
opnemen via: onderhoudlimburg@kws.nl. Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen met onze
uitvoerder via: 06-50226375.