N562 Helden, Molenstraat en rotonde Schrames


Vorig jaar zijn werkzaamheden uitgevoerd en hier dient nog de toplaag asfalt te worden aangebracht. Binnenkort zullen wij verder gaan met de asfaltwerkzaamheden. De werkzaamheden kunnen nu pas opgepakt worden door conflicterende werkzaamheden in de straat Schrames, evenals de slechte het te koude- en regenachtige weer.

Planning en hinder

Fase 1

15 juli 2024 06.00 uur t/m 16 juli 2024 19.00 uur: Asfalt rotonde Schrames. Molenstraat nog open voor bestemmingsverkeer.

Fase 2

17 juli 2024 7.00 uur t/m 18 juli 2024 17.00 uur: Weg volledig afgesloten.

Let op: er is eventueel kans op uitloop door weersomstandigheden.

Fietsers graag afstappen en gebruik maken van het voetpad.

Omleiding

Via de N562 naar N277 naar N273 naar Heldenseweg, en andersom.

Werkgebied

Het werkgebied is in onderstaande weergegeven met de rode lijn.

N562 Helden werkzaamheden Molenstraat en rotonde Schrames

Afvalinzameling

U kunt uw afvalcontainers op straat zetten zoals u normaliter doet. De uitvoerder zorgt ervoor dat dit wordt opgehaald door de ophaaldiensten.

Verdere informatie

Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via reconstructiemolenstraathelden@kws.nl.