N293 Roerbrug St.Odiliënberg


De provinciale weg N293 van Roermond naar Posterholt is een gebiedsontsluitingsweg behorende tot het Regionaal Verbindend Wegennet. Vlak voor de bebouwde kom van Sint Odiliënberg wordt met een betonnen verkeersbrug de rivier de Roer overbrugd. De verkeersbrug is oorspronkelijk gebouwd in 1909. De verkeersbrug voldoet als gevolg van het toenemend zwaarder wordend verkeer in haar huidige situatie niet aan de toets op constructieve veiligheid. Vanwege het belang van deze brug in het regionale verbindend wegennet voor de doorstroming en de verkeersveiligheid is het noodzakelijk dat deze verbinding gewaarborgd blijft en de brug dus versterkt moet worden. Zodat deze weer aan de veiligheidsnorm voldoet.
Het fietsverkeer kan gewoon gebruik blijven maken van de naastgelegen fietsbruggen. Deze zijn nog intact en hieraan vinden geen werkzaamheden plaats.

Aannemer bekend

De aanbesteding van het project Roerbrug N293 heeft inmiddels plaatsgevonden. Met aannemer Technobeton (www.technobeton.nl) uit Wessem sluiten we een contract af. Hij gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren.

Na de zomervakantie komen wij bij u terug met de exacte planning.

Voorlopige planning

Planning project N293 Roer­brug St.Odi­liënberg
Fase Periode
Aanbesteding medio juni 2022 t/m begin augustus 2022
Voorbereidingen aannemer medio augustus 2022 - naar verwachting eind 2022
Uitvoering aannemer naar verwachting eind 2022 - eerste kwartaal 2023 *

* De exacte planning is afhankelijk van de aannemer en kan pas na de aanbesteding definitief gemaakt worden.

Werkzaamheden

Medio augustus 2022 wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het inkopen van materialen, afstemming van verkeersmaatregelen en ook de afstemming met bus-en hulpdiensten.
Door deze voorbereidende maatregelen kan de aannemer (mogelijke) hinder tijdens de uitvoering beperken.
Er wordt rekening gehouden met afsluitingen van een bepaalde periode tijdens uitvoering voor gemotoriseerd verkeer. Zodra de exacte planning en ook de omleidingsroute bekend is door de aannemer

Openstelling weg

De voorlopige planning is de weg open te stellen vóór 31 maart 2023.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Roerdalen