N293 Roerbrug St.Odiliënberg


De provinciale weg N293 van Roermond naar Posterholt is een gebiedsontsluitingsweg behorende tot het Regionaal Verbindend Wegennet. Vlak voor de bebouwde kom van Sint Odiliënberg wordt met een betonnen verkeersbrug de rivier de Roer overbrugd. De verkeersbrug is oorspronkelijk gebouwd in 1909. De verkeersbrug voldeed als gevolg van het toenemend zwaarder wordend verkeer in haar huidige situatie niet aan de toets op constructieve veiligheid. Vanwege het belang van deze brug in het regionale verbindend wegennet voor de doorstroming en de verkeersveiligheid was het noodzakelijk dat deze verbinding gewaarborgd bleef en de brug dus versterkt moest worden. Zodat deze weer aan de veiligheidsnorm zou voldoen. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en vanaf 17 februari in de avond wordt de Roerbrug weer in gebruik genomen.

Roerbrug vanaf 17 februari weer in gebruik genomen

Op vrijdag 17 februari wordt de Roerbrug Sint Odiliënberg in de avond voor alle verkeer weer in gebruik genomen. Na een periode waarin hard gewerkt is,  kan het verkeer weer over de brug rijden. De omleidingsroutes worden dan opgeheven. De verkeersbrug voldeed door het toenemend en zwaarder wordend verkeer in haar huidige situatie niet meer aan de constructieve veiligheidsnorm. Daarom was versterking van de brug noodzakelijk.

Fietsers

De werkzaamheden onder de brug zijn op het moment van ingebruikname van de brug nog niet helemaal afgerond. Het verkeer op de brug heeft hier geen last van en kan gewoon gebruikmaken van de brug. Het dubbelzijdig fietspad aan de westkant van de brug blijft open. Het fietspad aan de oostkant blijft overdag, gedurende de werkzaamheden onder de brug nog even gesloten. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden voor 31 maart afgerond.

Arriva

Nadat de brug weer opengesteld is voor verkeer, rijden ook de bussen van Arriva vanaf zaterdag 18 februari weer hun gebruikelijke route. Kijk voor de actuele dienstregeling op www.arriva.nl.

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden voor enige overlast hebben gezorgd. Daarom dankt het projectteam Roerbrug en de aannemer Technobeton iedereen hartelijk voor het geduld en het begrip voor de werkzaamheden.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Roerdalen