N293 Melick


De Provincie Limburg is bezig met de voorbereiding van asfaltwerkzaamheden op de N293 ter hoogte van Melick.

Planning

Om deze werkzaamheden kwalitatief goed en veilig te kunnen uitvoeren zullen we de Heinsbergerweg vanaf de verkeerslichten tot aan de Paarloweg in Sint Odiliënberg moeten afsluiten.

Door onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden in het weekend van 16 en 17 september geen doorgang vinden.
De werkzaamheden worden opnieuw ingepland vanaf zaterdagochtend 7 oktober 6.00 uur tot maandagochtend 9 oktober 6.00 uur.

Voorafgaande en na deze werkzaamheden zullen er kleinere werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze kunnen hinder en vertraging veroorzaken maar de weg zal hier niet voor worden afgesloten.
In onderstaande afbeelding is het werkgebied ter verduidelijking in rood aangegeven.

Werkzaamheden N293 Melick afbeelding 1

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de N293 tussen de verkeerslichten ter hoogte van de Heinsbergerweg vanuit Roermond, en de Paarloweg ter hoogte van Sint Odiliënberg afgesloten voor alle verkeer op de hoofdrijbaan. Fietsers en bromfietser kunnen hun weg vervolgen. Aan aanwonenden wordt verzocht om auto’s en dergelijke elders te parkeren omdat het wegvak geheel afgesloten wordt.
Het doorgaande verkeer zal in deze periode worden omgeleid, via de N570-A73-Linne-Sint Odiliënberg vv.
Uiteraard zijn ook de hulpdiensten geïnformeerd over onze werkzaamheden.

Werkzaamheden N293 Melick afbeelding 2 Omleiding

Rood = afgesloten werkvak
Lichtblauw = omleiding naar Melick
Donkerblauw = grootschalige omleiding

We realiseren ons dat we overlast veroorzaken, we vragen u om begrip hiervoor op te brengen.
Heeft u een afspraak, vertrek eerder als u normaal zou doen.
Krijgt u bezoek of klanten, informeer hen over deze werkzaamheden en bijbehorende omleidingen.