N281 De Euren


De Provincie Limburg is van plan een pilotproject te realiseren waarbij het saneren van wegverkeerslawaai langs provinciale wegen en het opwekken van duurzame energie worden gecombineerd.

Langs de N281 wordt een geluidbeperkende photovoltaïsche (PV) voorziening gerealiseerd. Dat is een geluidsscherm met zonnepanelen.

De locatie betreft het wegvak N281 ter hoogte van de oostelijke afrit De Euren (afrit Zuyderland Medisch Centrum Heerlen).

Stand van zaken

De Provincie heeft een marktconsultatie uitgevoerd om de mogelijkheden van de markt te verkennen. Met name op het gebied van het PV-deel heeft dit waardevolle informatie opgeleverd. Momenteel wordt deze informatie in het project N281 De Euren verder uitgewerkt. Hiertoe worden in de komende periode onderzoeken verricht, zoals metingen van de percelen en het asfalt. Ook wordt een ontwerp opgesteld.

Doorkijk werkzaamheden

Nadat de benodigde onderzoeken zijn afgerond en het ontwerp definitief is opgesteld beginnen we met de contractvoorbereiding. Vervolgens kan de aanbesteding plaatsvinden, waarna de realisatie van de geluidsschermen met zonnepanelen kan starten. Wanneer meer informatie over de planning beschikbaar is, wordt die hier toegevoegd.

Meer informatie

Wenst u meer informatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar N281deeuren@prvlimburg.nl

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Heerlen