Antwoord op vragen in Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid


Tijdens de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid op vrijdag 18 januari is de N280 West wegvak Leudal besproken. Behalve de commissieleden hebben verschillende burgers gesproken en vragen gesteld.

Gedeputeerde Geurts heeft toen beloofd deze vragen schriftelijk te beantwoorden en deze aan Provinciale Staten ter beschikking te stellen. Inmiddels heeft hij dit gedaan. U vindt de antwoorden via deze link.