Kort en krachtig


We kiezen bewust voor deze periode van uitvoeren. Uit verkeerscijfers blijkt dat dit de meest geschikte periode op de N280 is. Om de reconstructie en asfaltwerkzaamheden snel en intens uit te voeren, werken we in verschillende nachten en weekenden.

In die nachten en weekenden is wat geluidshinder en verkeershinder te verwachten. Er zijn minder rijstroken in gebruik, wat kan leiden tot vertraging. Met tekstkarren attenderen we de weggebruikers op verkeersdrukte en mogelijke files. U ontwijkt de werkzaamheden op de N280 het best en hebt de meest betrouwbare rijtijd als u de adviesroute volgt.

Door slim te plannen, houden we de last door onze werkzaamheden voor de omgeving zo klein mogelijk. We ronden deze werkzaamheden af voor de start van het recreatieseizoen in het voorjaar.