Nieuws over de herinrichting N280 Roermond


De eerste voorbereidende werkzaamheden aan de N280 Roermond zijn alweer voorbij. In deze nieuwsbrief leest u over de werkzaamheden die de komende weken plaatsvinden tussen de Hornerbrug en de Louis Raemaekersbrug. Deze werkzaamheden starten op maandag 11 februari.

In deze 'fase 2' voeren we een reconstructie uit van de weg en zorgen we voor asfaltonderhoud. We breken een deel van de weg op en verleggen verschillende kabels en leidingen. Daarna brengen we nieuw asfalt aan. Dat doen we in beide richtingen tussen de Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug. Wanneer we klaar zijn met fase 2, is dit deel van de weg opnieuw ingericht en klaar voor de toekomst.