Wat gaat er precies gebeuren?


We willen zo min mogelijk last veroorzaken voor de weggebruikers en bezoekers van het recreatiegebied Hatenboer en De Weerd. Daarom voeren we de werkzaamheden van fase 2 uit in een korte periode: snel en efficiënt.

Fase 2 bestaat uit voorbereidende werkzaamheden en 3 subfasen. Deze subfasen zijn:

  • reconstructie noordelijke rijbaan N280 tussen Louis Raemaekersbrug en Hornerbrug
  • reconstructie zuidelijke rijbaan N280 tussen Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug
  • asfaltwerkzaamheden zuidelijke en noordelijke rijbaan N280 tussen Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug

In elke subfase leiden we verkeer veilig langs de werkruimte. Dit doen we met een tijdelijke oplossing. In beide richtingen blijft 1 rijstrook in gebruik.