Andere werkzaamheden januari


Na het plaatsen van de betonnen barrier starten we in januari ook met de aanleg van het nieuwe riool en een nieuwe gasleiding. Wanneer we klaar zijn met het riool, maken we een tijdelijke weg naast de N280. Deze is half juni 2019 gereed.

Om hinder te verminderen, vinden deze werkzaamheden vooral overdag plaats. Verkeer rijdt tijdens deze werkzaamheden gewoon over de N280.

Vanaf juni 2019 rijdt het verkeer over de tijdelijke weg. Daardoor ontstaat werkruimte om de verdiepte ligging veilig en efficiënt te bouwen. Dit betekent minder werkzaamheden tijdens de nachten en weekenden en een kortere bouwtijd van de verdiepte ligging.

Wat betekent dit voor u?

U gaat de werkzaamheden op en om de N280 vanaf januari tot juni 2019 ongetwijfeld merken. Om de overlast te verminderen, verlagen we de toegestane snelheid naar 50 kilometer per uur. Dit is beter voor de doorstroom en beperkt de geluidsoverlast die ontstaat door het verkeer op de N280.

Om de impact van ons grondwerk in de grondwal verder te beperken, realiseren we als aanvullende maatregel een tijdelijke grondwal. Deze grondwal bestaat uit gestapelde big-bags. We leggen deze tijdelijke grondwal aan voordat er verkeer over de tijdelijke weg rijdt. Zo zorgen we weer voor zo min mogelijk hinder.