Natuurcompensatie en terugbrengen grondwal


De extra ruimte langs de N280 is nodig om de werkzaamheden veilig uit te voeren, terwijl het verkeer ongehinderd over de weg blijft rijden. Hierdoor moeten we bomen en struikgewas weghalen. Natuur die verloren gaat bij de herinrichting compenseren we door aan het eind van het project in de omgeving nieuwe beplanting aan te brengen.

De nieuwe beplanting komt onder meer in groene zones langs de N280 Roermond. Een van die zones is de grondwal. Zodra de werkzaamheden aan de verdiepte liggingen klaar zijn, brengen we de grondwal langs de N280 terug. Daarna wordt de beplanting aangebracht.