N276 Doenrade


De Provincie Limburg gaat op de provinciale weg N276 ter hoogte van Doenrade (gemeente Beekdaelen) de maximum snelheid verlagen van 80 km/u naar 50 km/u. Dit wordt gedaan om de verkeersveiligheid te verhogen. Ter plaatse van de bushalte bij Doenrade steken fietsers en voetgangers de provinciale weg over, wat leidt tot onveilige verkeerssituaties.

Directe aanleiding voor de verlaging van de maximum snelheid zijn diverse klachten van zowel weggebruikers als omwonenden in de directe omgeving over te hoge snelheden en onveilige verkeerssituaties. Deze worden veroorzaakt door het verkeer rijdende over de N276 en overstekende voetgangers (die gebruik maken van het openbaar vervoer) en fietsers. Na afstemming met de gemeente Beekdaelen heeft wegbeheerder Provincie Limburg besloten de snelheid voor de duur van een jaar te verlagen. Na dit jaar, maar ook tussentijds, wordt de nieuwe situatie geëvalueerd. Indien nodig, passen we de situatie aan.

In de loop van 2019 start de Provincie met een gebiedsverkenning 'Draaischijf van Limburg' waarin de N276 wordt meegenomen. Vooruitlopend op deze verkenning wil de Provincie deze locatie al verkeersveiliger maken. Vandaar dat deze maatregelen op dit moment al worden getroffen.