Ecopassage


De firma Armada Janse heeft in opdracht van de gemeente Beekdaelen de lichtwand aangebracht in de fietstunnel/ecopassage. Het zachte licht van de LED-wand zorgt voor een smaakvolle verlichting en meer veiligheid van de fietsers/wandelaars.

Zoals u misschien weet, is de reconstructie van de N274 een provinciaal project. De gemeente Beekdaelen is hierbij nauw betrokken. De gemeente is blij met de reconstructie en met de uitbreiding van de ecopassage met een wandel-fietsverbinding. De ecopassage is naast de fietsbrug en het tunneltje bij de Merkelbeekerstraat een derde mogelijkheid om de N274 ongelijkvloers over te steken. Het is een duurzame en veilige recreatieve verbinding vanuit het Clemensdomein, langs de Merkelbekerbeek tot aan de Roode Beek. En daarmee naar de kern Schinveld en Natuurpark Roode Beek-Rodebach.