N274 Onderbanken


De N274 in Schinveld (gemeente Onderbanken) kan de verwachte verkeerstoename niet goed verwerken. De Provincie wil dit knelpunt verhelpen door de N274 te vernieuwen.

De N274 is een belangrijke verkeersader voor de gemeenten ten zuidoosten van Roermond, de Duitse Selfkant en het noordoostelijk deel van de stadsregio Parkstad Limburg. De weg is, naast de A2, één van de weinige verbindingen tussen het zuiden en midden van Limburg. Hij wordt bij calamiteiten op de A2 ook ingezet als alternatieve route.

Turborotondes

Wanneer het hele project reconstructie N274 klaar is, kunnen verkeersdeelnemers via de twee turborotondes gemakkelijk en snel hun weg vinden. Bij een turborotonde kiest de weggebruiker namelijk al vóór de rotonde de richting. Dit zorgt voor een snelle afwikkeling van het verkeer. Kijk voor meer informatie op www.Facebook.com/N274Onderbanken.

Planning realisatie

Uitvoeringsfase
Werkzaamheden periode
Voorbereidingen aannemer december 2017 – februari 2018
Uitvoering aannemer februari 2018 - december 2018

Overdrachtsfase
Werkzaamheden periode

Overdracht naar beheerders
en afronden project

december 2018 – februari 2019

De data in deze planning zijn onder voorbehoud.

Communicatie en informatie

Bij vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het team van aannemer BAM.

Voor dringende zaken:

  • 24-uurs calamiteitennummer +31 73 692 88 88
  • Uitvoerder Bert Klerkx +31 6 51 28 42 40
  • Communicatie Rixt Feenstra + 31 6 17 60 24 43

Voor minder urgente zaken per e-mail: N274On­der­ban­ken@bam.com

Wekelijks inloopspreekuur: elke maandag van 10.30 tot 11.30 uur op het projectkantoor van aannemer BAM Infra, Haefland 8a te Brunssum.

Verder kunt u ons volgen via social media:

  • www.facebook.com/N274Onderbanken
  • Project-app: voor meer actuele informatie kunt u de BAM Infra Projecten-app 'N274 Onderbanken' downloaden in de Apple Store / Google Play / Windows Phone.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Onderbanken