N273 Vervanging stoplichten


De Provincie Limburg gaat op de N273 - de Napoleonsbaan - een aantal verkeersregelinstallaties vervangen. Op deze pagina een overzicht van de werkzaamheden en wat dat voor u als weggebruiker betekent.

De planning van deze werkzaamheden:

Grathem

kruising Rijksweg-Brugstraat- Pater Jac Schreursweg

De werkzaamheden zullen starten op 4 april en volgens planning gereed zijn op 23 april.

Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zullen er verkeersmaatregelen getroffen worden die hinder en vertraging met zich meebrengen. De weg wordt niet afgesloten, behalve tijdens  kortdurende momenten waar dit in verband met ieders veiligheid niet anders kan. Denk hierbij aan het hijsen van materialen.

In het weekend van 17 t/m 20 juli zal er op deze locatie asfalt vervangen worden.

Kessel

Kruising Rijksweg-Heldensweg-Baarskampstraat

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf 16 mei tot en met 30 mei.

Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zullen er verkeersmaatregelen getroffen worden die hinder en vertraging met zich meebrengen. De weg wordt niet afgesloten, behalve tijdens  kortdurende momenten waar dit in verband met ieders veiligheid niet anders kan. Denk hierbij aan het hijsen van materialen.

Vervolgen zal een andere partij het asfalt vervangen. De uitvoeringsperiode zal door hen gecommuniceerd worden. In de tussenliggende periode zal het verkeer met een tijdelijk stoplicht geregeld worden.

Haelen

Kruising Napoleonsweg- Burgemeester Aquariusstraat-Roermondseweg

Op deze locatie voeren we werkzaamheden uit van 30 mei tot 11 juni. Ook in deze periode al de weg niet afgesloten zijn, behalve tijdens  kortdurende momenten waar dit in verband met de veiligheid niet anders kan. Aansluitend wordt het asfalt vervangen.

Haelen

Kruising Napoleonsweg-Galgenbergweg.

Deze werkzaamheden zijn gepland in de periode dat de weg is afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. Dit zal dus geen extra hinder veroorzaken.

Planning

Door diverse factoren kan er vertraging in de uitvoering ontstaan. Mocht dit zo zijn dan zullen we u zo tijdig mogelijk informeren.

Overlast

Ondanks alle inspanningen van onze aannemer zullen deze werkzaamheden overlast en hinder veroorzaken. We willen u vragen om begrip en rekening te houden met vertraging. Vertrek tijdig indien u een afspraak hebt.