N273 Vervanging brug over de Neerbeek


De Provincie Limburg is van plan om ter hoogte van Neer een bestaande brug in de N273 over de Neerbeek te vervangen. De huidige leeftijd en de verwachte restlevensduur van de brug geven aanleiding om de brug te vervangen.

In de huidige situatie wordt gebruik gemaakt van één brug voor zowel auto- als fietsverkeer. In de toekomstige situatie worden dit twee aparte bruggen. Eén voor het langzame verkeer (fiets) en één voor autoverkeer. De nieuwe brug voor het snelverkeer komt op dezelfde locatie als de huidige brug. De nieuwe fietsburg wordt direct ten westen van de bestaande fietsbrug gerealiseerd.

De opdracht voor uitvoering van de werkzaamheden is, na het doorlopen van het aanbestedingstraject, gegund aan de firma BAM Infra BV. Door middel van het plaatsen van een bypass, aan de oostzijde van de N273, zal de doorstroming van het verkeer gewaarborgd blijven tijdens de werkzaamheden. Ook het voet- en fietsverkeer zal geen gebruik hoeven te maken van een omleiding.

Planning

Naar verwachting zal BAM Infra BV eind februari 2022 beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. De ingebruikname van de nieuwe bruggen zal medio mei/juni van 2022 zijn. Indien de exacte data bekend zijn zullen wij dit tijdig communiceren.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Leudal


Brug N273