Uitslag onderzoek naar PFAS


Op 21 en 22 oktober 2019 zijn grondmonsters uit de bodem gehaald en onderzocht op aanwezigheid van PFAS. Hieruit blijkt dat een klein deel van de grond een hoger gehalte PFAS bevat dan de norm van het RIVM. Wanneer we in deze grond gaan graven, moeten we de grond afvoeren.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn gebruikt in veel verschillende producten. Bijvoorbeeld in kleding, meubels, verpakkingsmaterialen en kookgerei. Bij het gebruik en de verwerking van deze producten zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen. Ook bij fabrieksemissies en incidenten is dat gebeurd.

Volgens de wet mag je bij (weg)werkzaamheden de grond niet viezer maken dan die al is. Sinds juli 2019 gold de strenge norm van maximaal 0,1 microgram per kilo. Daardoor kon de grond nog nauwelijks worden verplaatst en kwamen veel projecten stil te liggen.

Op basis van informatie die door heel Nederland is gemeten, heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in december 2019 tijdelijke 'achtergrondwaarden' vastgesteld. Deze achtergrondwaarde van 0,8 ligt volgens het RIVM ruim onder de risicowaarde voor planten, dieren en mensen.

Weinig gevolgen voor dit project

Uit onderzoek naar de grondmonsters uit de bodem in Baarlo blijkt dat een klein deel van de grond een hoger gehalte PFAS bevat. Wanneer we in deze grond gaan graven, moeten we de grond afvoeren.

Werken in PFAS-houdende grond is niet gevaarlijk voor wegmedewerkers, dus er zijn geen veiligheidsmaatregelen nodig. De PFAS-houdende grond wordt wel apart afgevoerd. De stortkosten zijn hoger dan de kosten voor grond waarin geen PFAS zit. Kortom: het heeft weinig gevolgen voor dit project.