Provincie brengt focus aan in mobiliteitsprojecten


Op vrijdag 14 februari 2020 hebben Provinciale Staten (PS) een voorstel vastgesteld om alle mobiliteitsopgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen te heroverwegen. In de afgelopen maanden is op grond van verschillende criteria kritisch gekeken naar alle mobiliteitsopgaven en -ambities voor de komende 15 jaar. Dit besluit van PS heeft geen invloed op het project N273 Bebouwde kom Baarlo. We kunnen het project dus gaan uitvoeren.

Het contract voor de uitvoering hadden we al in de eerste helft van 2019 opgesteld. We maken dit contract de komende maand definitief en publiceren het, zodat aannemers kunnen inschrijven. We verwachten dat we in de zomer weten welke aannemer het werk gaat uitvoeren.

Een aannemer kan niet meteen buiten aan het werk. Eerst zijn er voorbereidende werkzaamheden nodig. Ook noemen we in het contract eisen en voorwaarden waarmee de aannemer aan de slag moet.

De aannemer moet bijvoorbeeld:

  • Vergunningen aanvragen, zoals een bouwvergunning of kapvergunning.
  • Contact opnemen met het openbaar vervoerbedrijf en met hulpdiensten, om af te spreken hoe deze diensten tijdens de werkzaamheden kunnen doorgaan.
  • Contact opnemen met bedrijven en mensen die direct aan de N273 wonen, over de bereikbaarheid.
  • Een informatieavond over de uitvoering van het werk organiseren voor belangstellenden.

We willen de uitvoering van het project eind 2020 laten starten.