De puzzel zo goed als klaar


In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de voorbereidingen om straks de reconstructie te kunnen uitvoeren. De onderzoeken zijn uitgevoerd en diverse overleggen met belanghebbenden hebben plaatsgevonden. Deze voorbereidingen vonden vooral 'achter de schermen' plaats en waren nodig om te komen tot een definitief wegontwerp.

Om tot dit wegontwerp te komen hebben we onder andere gewerkt aan:

  • Het ontwerp met al zijn technische aspecten;
  • De onderzoeken die nodig zijn, zoals een bodemonderzoek en flora en fauna onderzoek;
  • De aankoop van percelen die nodig zijn voor de reconstructie;
  • Het opstellen van een realisatieovereenkomst met de gemeente Peel en Maas, waarvan de ondertekening binnenkort plaatsvindt;
  • Omleidingsroutes die we vaststellen in samenwerking met hulpdiensten en het openbaar vervoer;
  • De bereikbaarheid van bedrijven aan de N273.

Al deze zaken zijn onderzocht en uitgewerkt in het ontwerp en de bijbehorende documenten. Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 29 januari praten we u graag bij over het ontwerp en het vervolg.